เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00343267
บาร์โค้ด39611019118164
เล่มIssue no. 4513 (05-11 Dec.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0