เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00343121
บาร์โค้ด39611019117778
เล่มIssue no. 4512 (28-04 Nov.-Dec.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า13 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0