เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00343069
บาร์โค้ด39611019117521
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 3 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า9 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม9