เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00342742
บาร์โค้ด39611019116788
เล่มIssue no. 4510 (14-20 Nov.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0