เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00342743
บาร์โค้ด39611019116770
เล่มIssue no. 4511 (21-27 Nov.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0