เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00342734
บาร์โค้ด39611019116622
เล่มฉบับที่ 3 (พ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า25 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4