เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00342661
บาร์โค้ด39611019116481
เล่มIssue no. 4509 (07-13 Nov.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0