เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00342508
บาร์โค้ด39611019116077
เล่มIssue no. 4508 (31-06 Oct.-Nov.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0