เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00342341
บาร์โค้ด39611019115640
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 2 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า11 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม6