เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00342151
บาร์โค้ด39611019115392
เล่มฉบับที่ 55,324 (16 ม.ค.2544, 1 เม.ย.2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า9 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0