เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00342019
บาร์โค้ด39611019115285
เล่มIssue no. 4506 (17-23 Oct.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0