เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00341589
บาร์โค้ด39611019114338
เล่มIssue no. 4504 (03-09 Oct.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า14 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0