เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00341210
บาร์โค้ด39611019113819
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า7 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม5