เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00340985
บาร์โค้ด39611019113348
เล่มIssue no. 4503 (26-02 Sep.-Oct.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0