เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00340982
บาร์โค้ด39611019113330
เล่มIssue no. 4502 (19-25 Sep.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0