เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00340893
บาร์โค้ด39611019113298
เล่มIssue no. 4501 (12-18 Sep.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0