เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00340891
บาร์โค้ด39611019113280
เล่มIssue no. 4499 (29-04 Aug.-Sep.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0