เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00340892
บาร์โค้ด39611019113272
เล่มIssue no. 4500 (05-11 Sep.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0