เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00340609
บาร์โค้ด39611019111938
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2