เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00340258
บาร์โค้ด39611019111557
เล่มIssue no. 4498 (22-28 Aug.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0