เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00339706
บาร์โค้ด39611019110609
เล่มIssue no. 4496-4497 (08/21 Aug.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0