เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00339458
บาร์โค้ด39611019110237
เล่มIssue no. 4494 (25-31 Jul.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0