เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00339296
บาร์โค้ด39611019109601
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 11 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม11