เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00339251
บาร์โค้ด39611019109429
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 428 (01 ส.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า4 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0