เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00339170
บาร์โค้ด39611019109379
เล่มIssue no. 4493 (18-24 Jul.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0