เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00339038
บาร์โค้ด39611019108942
เล่มIssue no. 4492 (11-17 Jul.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0