เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00338739
บาร์โค้ด39611019108538
เล่มIssue no. 4492 (04-10 Jul.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0