เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00338495
บาร์โค้ด39611019108298
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 10 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม16