เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00356132
บาร์โค้ด39611019107217
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 426 (01 ก.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า27 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0