เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00351967
บาร์โค้ด39611019106201
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 422-425 (01-16 พ.ค.-มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0