เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00337489
บาร์โค้ด39611019106144
เล่มIssue no. 4488 (06-12 Jun.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0