เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00337479
บาร์โค้ด39611019106086
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3