เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00337255
บาร์โค้ด39611019105922
เล่มIssue no. 4486 (23-29 May) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า14 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0