เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00337084
บาร์โค้ด39611019105013
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 9 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม12