เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00336466
บาร์โค้ด39611019103984
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 8 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 May 2016
จำนวนครั้งที่ยืม10