เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00336008
บาร์โค้ด39611019102994
เล่มIssue no. 4480/4481 (11/24 Apr.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0