เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00336004
บาร์โค้ด39611019102291
เล่มIssue no. 4476 (14-20 Mar.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0