เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00336005
บาร์โค้ด39611019102234
เล่มIssue no. 4477 (21-27 Mar.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0