เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00335021
บาร์โค้ด39611019100519
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 Mar 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4