เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00335009
บาร์โค้ด39611019100097
เล่มIssue no. 4473 (22-28 Feb.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า17 Mar 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0