เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00334288
บาร์โค้ด39611019099042
เล่มฉบับที่ 3 (พ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม6