เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00334289
บาร์โค้ด39611019099026
เล่มฉบับที่ 4 (ก.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม6