เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00344592
บาร์โค้ด39611019098887
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 414-417 ( ม.ค.-ก.พ.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า15 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0