เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00333601
บาร์โค้ด39611019098119
เล่มIssue no. 4467 (11-17 Jan.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0