เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00333347
บาร์โค้ด39611019096451
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า28 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม7