เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00333449
บาร์โค้ด39611019095404
เล่มIssue no. 4465 (21-27 Dec.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0