เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00326990
บาร์โค้ด39611019094498
เล่มIssue no. 4435 (11-17 May) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0