เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00327126
บาร์โค้ด39611019093763
เล่มIssue no. 4437 (25-31 May) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0