เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00327230
บาร์โค้ด39611019093193
เล่มฉบับที่ 6 (พ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1