เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00327238
บาร์โค้ด39611019093110
เล่มIssue no. 4439 (08-14 Jun.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0